RSS емисиите се използват за синдикиране на редовно променящо се съдържание на уеб сайт, включително този. Можете да отворите RSS емисия с помощта на RSS четец и да я използвате, за да видите дали има ново съдържание на този сайт или можете да настроите скрипт на сървъра, за да анализирате емисията и да го покажете на вашия уеб сайт.

Нови продукти

Най-новите продукти съдържат най-новите продукти 50, добавени към LEATHER-SHOP.BIZ.

Популярни продукти

Храна за популярни продукти съдържа най-популярните продукти 50 на LEATHER-SHOP.BIZ, както са оценени от потребителите.

Продукти за подпомагане против стрес

Хранилището с най-новите продукти съдържа най-новите продукти на 50 на LEATHER-SHOP.BIZ.

Търсения на продукти

Емисиите за търсене на продукти ви позволяват да запазите потребителските си търсения на продукт като емисия на синдикация, която винаги ще се актуализира, когато има нови резултати.

За да създадете канал за търсене на продукти, извършете стандартно търсене на LEATHER-SHOP.BIZ и в долната част на страницата кликнете върху една от опциите за синдикация.